* Adam Matthew Publications. Imaginative publishers of research collections.
Elizabeth Barrett Browning
News  |  Orders  |  About Us
*
* A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z  
 

AFRICAN MISSIONS, EDUCATION AND THE ROAD TO INDEPENDNCE:
The SUM in Nigeria, The Cameroons, Chad, Sudan and other African Territories

Part 5: Publications in Hausa

REEL 1

Booklets on the Hausa Language

A Collection of African Proverbs & Usages
A Pocket Dictionary of the Hausa Language
The Principles of Hausa
A Hausa Phrase Book
Hausa Notes (notes on the Hausa language)
Key to Hausa
Helps to the Study of Hausa

Booklet to accompany a Linguaphone series on Hausa
Turanci A Saukake – Aid to the use of Hausa
Wata Biyu A simple study in Hausa for two months
Yau da Gobe – A Hausa Grammar for Beginners

REEL 2

Booklets on the Hausa language and booklets in Hausa

Language Examinations in the Northern Provinces of Nigeria
A Dictionary of the Hausa language
Mu Tashi Maza da Mata!
Allah Yq Yi Mana Karkon Dabiuo
Maganin Zaman Banza
Shirin Ogwofia
Kowa ya Dade Ya ga Dadau
Laborun Al’Adun Hausawa da zantatukansu
Karamin Sani
Abin da ya Faru
A modern Hausa reader
Littafi na Karatun Hausa na Biyu

REEL 3

Booklets in Hausa and books in English on the History of Nigeria

Mu Tashi Maza da Mata!
Allah Ya Yi Mana Karkon Dabino
Maganin Zaman Banza
Shirin Ogwofia
Kowa ya Dade ya ga Dadau
Labarun Al’Adun Hausawa da zantatukansu
Karamin Sani
Abin da ya Faru
A Modern Hausa Reader
Littafi na Karatun Hausa na Biyu
The Story of West Africa
Nigeria under the Cross
The Ibos
Aftermath – The Dramatic Rebirth of Eastern Nigeria

REEL 4

Booklets in Hausa

Matta
Bisharar yesu Almasihu
Luka
Labarin da ke Chikin Litafin Tsofon
Alkawali (Old Testament stories)
Almasihu Macecin Duniya
Tsinkayar Littafin Allah
Abubuwan da Littafi mai Tsarki
Ke Koya Mana
Taimako ga Koyaswar Litafi Tsattsarka
Karfafawa don Kowace Rana
Binciken Lttafi mai Tsarki
Ji!
Zo!
Dogara!
Bi!
Koya!
Haske da Duhu
Kirsimati
Alajibi na Sabon rai
Dare Mai-Tunawa
Labarin Mai-Cheto
Batachche da Samamme
Aiki Domin Yesu
Yesu ya Kosaddda Mayunwata
Labarin Bartimawus
Sa’anda ku ke Yin Addu’a
Allah ya yi kaunur Duniya
Bala da yusufu
Batacen Da
Sabon rai a cikin Almasihu

REEL 5

Booklets in Hausa

Karfafawa don Kowame yini
Zo!
Ji!
Hanyar Shiga Sabon Rai
Abu hudu ke nan wadanda Allah
Ke so ka sani!
Hanyar Cheto
Hanyar Rai
Allah ya yi Magana
Jerin Ayoyin Littafi Mai Tsarki
Nasse-Nasse Masu-Muwafaka
Aiki da Addu’a
Zuciyar Mutum
Labarin yakin Ranmutum
Jiki ya Tsira
Sabon Rai domin Kowa
Mai-Tamboya Ga Amsa
Takobin mai Yakig Almasihu
Tushen Bangaskiyar Kirista
Labarin Ruhu Mai Tsarki
Hanyar Albarka Wadda Allah ya K’addara
Al Hajin Almasihu
Yohana
Misalan

REEL 6

Booklets in Hausa

Krista da Ciwo
Krista da Sha’anin Sihiri
Kirista da Bayarwa
Kirista da Rasuwa
Ran da Mutuwa ta zo
Littafin Wakoki
(Hausa hymn book)
K’aramin Littafinwak’oki
Litafin Taimokon Fastor
Kyautata Wa’azinka
Guzurin mai aikin Bishara
Labarin Masu-bin isa na Kwanakin da Tsari
Labarin Adoniram Judson
Tarihin Ekklesiya
Labarin Zamanai
Tarihin muhimmin Littafi
Ayyuka na Al’ajibi
Niyya Bad Ta Gr Raggo
Khama

REEL 7

Booklets in Hausa

Musulunci da Kiristanci
Ekklesiyar Kristi da Jama’ar Musulni
Shaidar Kirista a Tsakanin Musulni
Kirtista da Musulunci
Mohammedanism – An Elementary Catechism
Isa Ibn Maryam
Tushiyoyi da Bukartarsu
Abin Bukatar Rai na Tushiyoyi I Duka
Aikin Lambu
Ku Noma Tumatir Don Albarkarsa
Auduga
Itacen, Wuta Da Na Aikace-Aikace plus
Shuka ‘Ya’yan Itatuwa da Cinsu
Aikin Malami
Koyaswa ga masu-bidan Tafaski
(a Hausa Catechism)
Litafin Koyon karatu
Ka Koyi Karatu
Ka kara karatu
Mu Yaki Jahilci
Jagoran Karatu Don Kowa
Hausa vocabulary
Matafiya

REEL 8

Booklets in Hausa

Dukan’yar’yan Allah
Labarun Al’adun Hausawa (Customs of the Hausa)
Labin Amre
Mene ne Aure Irin ne Kirista?
Na Kaunaciwata Yarinya
Zaki
Kyakkyawan Gida
Renaon Jarirai
Taimaken Msu Haifuwa
Cuta da Lafiya
Rigakafi y fi magani
Littafi na niyu na kiwan-latiya a chikin Kasashe masu-sati
Rijiya Gidan Ruwa

REEL 9

Booklets in Hausa and books in English on the History of Nigeria

Amfanin Sumunti
Ikon Allah
Amfanin Tafiya
Mu Raka – Malam Dauda Haruna Yawo a Turai
Burnin Kano
Shaihu Umar
Labarin Mashwarta Tare da Fotonansu
Tarihin Ekklesiyar Yesu Almasihu da Yaduwarsa a Kasar Gindiri Chiefdom, 1934-1981
Maiduguri and the Capital of Bornu
Our Histroy and Origin by Tarihi da Salsalammu (History of Bornu)
The Sudan – A Record of History and Progress 1898-1947

REEL 10

Education booklets in English

Tales from the African Jungle
The Qu’ran says
A book of Prayers and Readings for use in mixed assemblies of Muslims and Christians
Annual Report of the Nigerian Department of Education, 1949
Grants in Aid of Education in Nigeria – a Review, 1948
Teachers Certificate Examinations – Syllabus of subjects and conditions of award, 1952
Notes on the Gindiri Teacher Training Centre syllabus
Syllabus of Zaria Secondary School and Gindiri Training Centre
Go Ye and Teach – An account of the Gindiri Training School
Magazine of the Gindiri Golden Jubilee
Christian Teaching – Syllabus and Handbook for Year 2

REEL 11

Booklets on Christian education in primary schools in English

Christian Teaching – Syllabus and Handbook for Year 3
Christian Teaching – Syllabus and Handbook for Year 4
Christian Teaching – Syllabus and Handbook for Year 5
Christian Teaching – Syllabus and Handbook for Year 6

Bautchi Woman and Child

  Highlights
Description
Contents

Digital Guide

PDF Flyer


 
 
 
 
 
* * *
   
* * *

* *© 2020 Adam Matthew Digital Ltd. All Rights Reserved.